เข้าใช้งานโปรแกรมได้ที่ Click ที่นี่ โดยใช้ User และ Password เดิม และ กรุณารักษา User และ Password เป็นความลับ    


         หากมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อได้ที่

1. คุณประมวล     02-262-3325 (10.00 - 18.00 น.)

2. คุณกฤษนัย      02-262-3733 (จันทร์-ศุกร์  8.30 - 17.30 น.)

3. คุณพงศกร       02-262-3782 (จันทร์-ศุกร์  8.30 - 17.30 น.)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551   

                                                                                                  นายลภัส มีชื่น

                                                                                                  บ.ก.ภูมิภาค

สำหรับ ภาพข่าว ให้ส่งมาด้วย wmv ความละเอียด 720x576 เท่านั้น หากมาไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการออกอากาศ

                                Download คู่มือการใช้โปรแกรมใหม่ Click ที่นี่