เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน
        หากท่านมีปัญหาการใช้งานระบบ Newsweb
  ติดต่อได้ที่ โทร 02-262-3758 , 02-262-3733
หรือ 02-262-3782  ใน วันจันทร์ - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น.
    หากมีการส่ง ภาพสดทั่วไทย ให้พิมพ์รายละเอียด
  ของสถานที่ที่ส่งภาพมาใน Newsweb ด้วย
       ผู้ดูแลระบบ         
   
          
 
สำหรับผู้สื่อข่าวที่มี iPhone หรือ iPad
ท่านสามารถโหลด App. Newsweb จาก App Store
หรือ Click ที่นี่ เพื่อ download คู่มือการติดตั้ง App.
และวิธีการใช้งาน
รหัสผู้ใช้  
รหัสผ่าน